tDCS (transcranial direct current stimulation)
tDCS (transcranial direct current stimulation)
tDCS (transcranial direct current stimulation)

tDCS (transcranial direct current stimulation)

L'estimulació elèctrica transcranial de corrent continua o tDCS (Transcranial Direct Current Stimulation) és una nova tècnica d'estimulació cerebral que actua sobre les connexions del cervell produïnt canvis persistents (neuromodulació) que permeten obtenir, en un alt percentatge, una disminució progressiva del dolor crònic de la persona, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i recuperar-ne el seu benestar físic, social i emocional.

El tipus de dolor que més es pot beneficiar d'aquest tractament és el dolor neuropàtic (dolor originat per un nervi o pel sistema nerviós) i el dolor de la fibromiàlgia.

És fàcil d'aplicar i no necessita de preparació especial. Es posen uns elèctrodes al cap a través dels quals s'aplica corrent elèctrica a molt baixa intensitat.

Es una tècnica molt segura i no és invasiva. L'únic efecte secundari que produeix és un petit formigueig a la superfície del cap durant la sessió. La neuromodulació cerebral s'ha de fer en varies sessions de 20 minuts.

Segons els casos i la causa del dolor les sessions de tDCS es poden associar a d'altres teràpies (TENS, PENS, realitat virtual...) que podem combinar per millorar-ne els resultats.

L'equip de Neurodir realitzarà una avaluació del seu cas particular i es farà un seguiment del procés per superar el dolor.