UNITAT DE SON

La medicina del son és una especialitat mèdica complexa i difícil que precisa de la cooperació de diferents especialistes que aportin el seu coneixement i experiència per buscar-ne solucions. A Neurodir-Son tenim aquesta visió necessàriament multidisciplinar amb les aportacions de l'equip mèdic de diferents especialitats.

Polisomnografia i Poligrafia Respiratòria

 

Són les proves fonamentals que es realitzen per l'estudi de trastorns en la son. Es realitzen mentre el pacient dorm.

Es registren diferents paràmetres fisiològics durant la son, com: activitat cerebral, freqüència cardíaca i respiraòria, moviments oculars, oxigenació de la sang i activitat muscular. Les proves no són molestes ni tenen efectes secundàris. Es fa el registre durant tota la nit i es guarda en un aparell digital per la seva posterior anàlisi.


La poligrafia respiratòria es fa amb aparell portàtil a domicili, serveix per estudiar trastorns respiratoris de la son i, a Neurodir, l'analitza i informa un Pneumòleg que és l'especialista en l'aparell respiratori.


La polisomnografia, prova més complexa, que precissa de l'ingrés del pacient i que inclou l'anàlisi detallat de l'activitat cerebral durant la son. L'analitza i informa un metge especialista en Neurofisiologia Clínica.


Quan s'hagi de realitzar alguna d'aquestes proves els metges i tècnics de Neurodir li donaran totes les instruccions i explicacions detallades.

 

En el nostre laboratori seguim els protocols editats per la International Federation o Clinical Neurophysiology, d'acord amb la guia clàssica de Rechtschaffen i Kales:

Recomendations for the Practice of Clinical Neurophysiology: Guidelines of the International Federation of Clinical Neurophysiology.

Edited by G.Deuschl and A.Eisen. Ed. Elsevier.1999